Over PGO.nl

De website PGO.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en gemaakt binnen het programma PGO on Air. Dit programma heeft als doel te ondersteunen bij het bekender maken, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Om hierbij te helpen is een PGO-alliantie opgericht waar ruim vijftig patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties lid van zijn.

Over PGO.nl

Programma PGO on Air

Met het meerjarig programma PGO on Air (gestart in 2021) laten we potentiële gebruikers kennismaken met PGO’s. Ook zorgen we dat zorgprofessionals vertrouwd raken met het concept. Samen kunnen we PGO’s laten vliegen. Patiëntenfederatie Nederland is de penvoeder van het programma. In de voorbereiding van dit programma is de PGO-alliantie opgericht.

 

Wat wil de PGO-alliantie bereiken?

Alleen samen kunnen we persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) bekender maken. En het gebruik stimuleren. Daarom is een PGO-alliantie gevormd. Dit zijn inmiddels ruim 50 patiënten-, branche-, consumenten en welzijnsorganisaties. Door nauw met elkaar op te trekken, kunnen we een beweging in gang zetten.

De alliantie vindt het belangrijk dat iedereen zelf inzicht heeft in zijn medische en gezondheidsgegevens. Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label kan dat op een veilige en betrouwbare manier. Zij zet zich in voor kennen, kiezen, gebruiken en het beste benutten van PGO’s.

De gezamenlijke ambitie

Met een PGO kan iedereen die dat wil, veilig en betrouwbaar, zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen, toevoegen, bijhouden en delen.

  1. De PGO-alliantie wil dat iedereen, met of zonder zorgvraag, de toegevoegde waarde kent. En vertrouwen krijgt in persoonlijke gezondheidsomgevingen. Als hulpmiddel om regie te voeren op zijn eigen gezondheid.
  2. De PGO-alliantie zorgt ervoor dat iedereen, mensen met of zonder zorgvraag, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders, weten hoe ze het beste een PGO kunnen inzetten.

Vragen over de PGO-alliantie of het programma PGO on Air?

Neem dan contact op met het programmateam PGO on Air: pgo@patientenfederatie.nl 

of met de programmamanager, Nicole Smulders : n.smulders@patientenfederatie.nl

 

 

 

Vragen over de PGO-alliantie of het programma PGO on Air?

Actueel nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op PGO.nl over ervaringsverhalen, onderzoeken, communicatie en bijeenkomsten.

Actueel nieuws

PGO-alliantie partners

De PGO-alliantie bestaat uit ruim vijftig patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties.

PGO-alliantie partners

Contact

Waar krijgen PGO-gebruikers met vragen hulp? Op deze pagina staan de verschillende telefoonnummers en/of mailadressen waar ze terecht kunnen.

Contact

Communicatietoolkit

Communicatiematerialen om PGO’s bij inwoners van Nederland onder de aandacht te brengen.

Communicatietoolkit

Inschrijven nieuwsbrief PGO-alliantie

Geïnteresseerd in de activiteiten van de PGO-alliantie? Elke maand lees je in de nieuwsbrief meer over de ontwikkelingen en delen we verhalen van PGO-gebruikers en zorgverleners.

Meld je aan
Inschrijven nieuwsbrief PGO-alliantie