PGO's in Noardeast-Fryslân

PGO's in Noardeast-Fryslân

Bij verschillende huisartspraktijken in Noardeast-Fryslân kun je je PGO gebruiken. Als je klikt op de medmij-naam van jouw huisarts, ga je naar de website verbind.medmij. Deze website onthoudt de naam van jouw zorgverlener. Via de website kun je jouw PGO openen of een PGO kiezen. Deze PGO haalt dan direct een kopie van jouw medische gegevens op.

Staat jouw PGO nog niet op de verbind.medmij website? Zoek jouw huisarts dan op in je PGO.

medmij-naam adres plaats gemeente
hmawijmenga.huisarts.metslawier@medmij Balthasar Bekkerstrjitte 19 METSLAWIER Noardeast-Fryslân
wdouma.huisarts.kollum@medmij Maartensplein 3 KOLLUM Noardeast-Fryslân
balsmaenberghuisartsen.huisartspraktijk.ferwert@medmij Foswerterstrjitte 73 FERWERT Noardeast-Fryslân
jdewaardhuisarts.huisartspraktijk.kollum@medmij Voorstraat 11 KOLLUM Noardeast-Fryslân
huisartsencentrumdokkum.huisartspraktijk.dokkum@medmij Birdaarderstraatweg 70 A DOKKUM Noardeast-Fryslân
apotheekhoudendehuisartspraktijkburdaard.apotheekhoudendehuisartspraktijk.burdaard@medmij Jislumerdyk 12 BURDAARD Noardeast-Fryslân
huisartsenpraktijkanjum.huisartsenpraktijk.anjum@medmij Munebuorren 11 A ANJUM Noardeast-Fryslân
huisartsenpraktijkinternaard.huisarts.ternaard@medmij Van Harinxmastrjitte 9 TERNAARD Noardeast-Fryslân
huisartsenpraktijkhallum.huisartsenpraktijk.hallum@medmij Rondweg 29 HALLUM Noardeast-Fryslân
huisartspraktijkbergervoet.huisartspraktijk.kollum@medmij Maartensplein 1 a KOLLUM Noardeast-Fryslân
huisartsenpraktijkzeevanzorg.huisartspraktijk.holwerd@medmij Elbasterwei 2 HOLWERD Noardeast-Fryslân